ระบบวงจรโลหิต

วงจรโลหิตมีหน้าที่เป็นตัวกลางรับส่งสิ่งต่างๆไปทั่วร่างกายรับส่งอาหารรับส่งเซลล์ของเสียไปฟอกใหม่ในหัวใจและปอดสร้างภูมิต้านทานต่อโรคทุกชนิด และควบคุมอุณหภูิมิในร่างกายให้เป็นปกติ เลือดจะไหลเวียนไปตามแรงดันจากการสูบฉีดของหัวใจในร่างกายมนุษย์มี 14 ส่วน จะเป็นเลือด 1 ส่วน ในร่างกายของผู้ชายจะมีเลือดมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อยในขนาดของรูปร่างและน้ำหนักเท่าๆกัน เพราะผู้หญิง ไม่มีการหลั่งเลือดสีขาวเหนียวๆ ออเหมือนผู้ชายธรรมชาติจึงสร้างความสมดุลย์ที่แตกต่างกัน
เลือดมนุษย์ประกอบด้วยเม็ดเลือด 4.5 ส่วนพลังพลาสม่า 5.5 ส่วนเลือดพลาสม่าประกอบด้วยโปรตีน , น้ำตาลและสารประกอบทางเคมีทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตหรือสเปิร์ม
สำหรับเม็ดเลือดที่เป็นเซลล์สร้างมาจากอวัยวะส่วนต่างๆ ในกายประกอบด้วย
เม็ดเลือดแดงมีธาตุเหล็กผสมอยู่   เมื่อได้รับออกซิเจนจากปอดจะทำเลือดมีสีแดงสด
เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ไม่มีใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดง มีหน้าที่ต่อต้านกับเชื้อโรคทุกชนิดหากต่อต้านไม่ไหวก็ถูกเชื้อโรคทำลายกลายเป็นหนอง

เพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมระบบวงจรโลหิตให้ไหลเวียนดีขึ้นไ้ด้จาก นวดแผนไทย และ การนวด

ปรึกษาปัญหาเรื่องการนวด และ นวดแผนไทย
ปทิตตา จำปานิล (คุณดาว)

tel. 081-048-9262

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s