ความรู้เรื่องเส้น-2

ภาคปฏิบัติการนวดเส้น
1. นวดให้ถูกเส้น
2. อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนนวดและหมดนวดต้องล้างมือใ้ห้สะอาด
3. สถานที่นวด ควรปลอดโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก ที่นอนนวดควรนุ่นนิ่ม ไม่แข็งกระด้าง
4. ควรนวดตอนเช้า หรือถ้าไม่นวดในตอนเช้าก็ไม่ควรทางอาหารก่อนนวดจะได้ผลดีกว่าดืมสุราอย่างหนักและทานอาหารจนแน่น
5.ผู้ถูกนวด ควรปล่อยอิริยาบถของตัวเองให้เป็นปกติ
6. การเริ่มนวด ควรเริ่มให้มือกดเบาๆ ก่อน เพื่อไล่ความตึงเครียดของเ้ส้นเอ็น เลือดลมในร่างกายให้ปรับตัว
* เส้นประธานในร่างกายมี 10 เส้น
เส้นประธานหรือเอ็นใหญ่มี 10 เส้น ล้วนแยกออกจากสะดือทั้งสิ้นคือ
1. เอ็นที่ 1 จากสะดือไปหัวเหน่าไปตามต้นขาเบื้องต้นไปตามเส้นหลังแนบไปตามกระดูกเบื้องซ้ายถึงศีรษะลงมาที่จมูกซ้ายเป็นหลายเส้นเรียกว่า เอ็นซ้าย
2. เอ็นที่ 2 จากสะดือไปยังต้นขาเบื้องขวาวกไปตามสันหลังขวาสู่แนวศีรษะจากศีรษะด้านขวาตรงมายังจมูกขวาเรียกว่า เอ็นขวา
3. เอ็นที่ 3 ออกจากสะดือเข้าไปภายในอกแล้วไปตามลำคอขึ้นสู่ลิ้นเรียกว่า เอ็กอก
4. เอ็นที่ 4 ออกจากสะดือ แล้วแยกเป็น 4 เส้น 2 เส้นไปตามลำตัว สู่แขนทั้งสองข้างจนถึงปลายนิ้ว เรียกว่า เอ็นแขน และ อีก 2 เส้นลงไปทางหน้าขา ยาวลงไปตามแข้งทั้งสองข้าง จนถึงปลายนิ้วเท้า เรียกว่า เอ็นเท้า
5. เอ็นที่ 5 ออกจากสะดือไปยังต้นขาซ้ายตลอดเท้าซ้ายแล้วย้อนกลับมาตามลำแข้งซ้ายขึ้นไปที่หัวนมซ้ายและใต้คาง จึงแตกเป็นฝอยไปยังเบ้าตาซ้าย เรียกว่า เอ็นตาซ้าย
6. เอ็นที่ 6 ออกจากสะดือไปยังต้นขาขวา ตลอดปลายเท้าถึงลำแข้งขึ้นไปหน้าอกหัวนมใต้คางเลยขึ้นไปถึงเบ้าตาขวา เรียกว่า เอ็นตาขวา
7. เอ็นที่ 7 ออกจากสะดือขึ้นไปราวนมซ้าย ตลอดใบหูซ้าย เรียกว่า เอ็นหูซ้าย
8. เอ็นที่ 8 ออกจากสะดือไปตามใต้ราวนม ขวาใต้คางออกกกหูขวา เรียกว่า เอ็นคางขวา
9. เอ็นที่ 9 ออกจากสะดือซ้ายไปตามใต้ราว นมซ้ายถึงกกหูซ้าย เรียกกว่า เอ็นคางซ้าย
10. เอ็นที่ 10 เอ็นนี้สำคัญออกจากสะดือไปยังหัวเหน่าลงไปตามองควาตของผู้ชาย ( ผู้หญิงจะเรียกอีกอย่างหนึ่ง) เอ็นตัวนี้เรียกว่า เอ็นเพศ ถ้าเป็นผู้ชายองคชาตก็ต้องนวดเอ็นนี้ให้มันฟื้นคืนชีพได้หมอนวดตามสถานอาบอบนวดทั่วๆ ไป จะเรียกว่าการจัดเส้นกะษัย ไม่ใช่เห็นองคชาตหดจะปั่นใหมันฟื้นท่าเดียวซึ่งผิดหลักวิชา

ปรึกษาปัญหาเรื่องการนวด
ปทิตตา จำปานิล (คุณดาว)

tel. 081-048-9262

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s