ตำนานนวดแผนโบราณตอนที่2

เวลาต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสังขรณ์ (ซ่อมแซม) วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) เมื่อพ.ศ. 2374 ทรงมีพระราชประสงค์โปรดเกล้า ให้จารึกสรรพวิชาความรู้่ต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนลงในแผ่นดินหินอ่อนประดับไว้ตามศาลาราย ตามต้นเสาสูตรยาสมุนไพร, ตามระเบียงพระอุโบสถ (ตามโบสถ์) วาดภาพตำรานวดเส้นตามจุดต่างๆของร่างกายมนุษย์จำนวน 60 ภาพ บอกตำแหน่งเส้น ประธานและจุดที่สำคัญเพื่อการรักษษโรคภัยไข้เจ็บ
เคยมีหมอรักษาโรคหลายคนนำไปเปรียบเทียบจุดตำแหน่งต่างๆ ตรงกับจุดการฝังเข็มของหมอจีน
ในยุคต่อสมัยโบราณคนไทยเราพึ่งพาอาศัยวัดเป็นสถาบันการศึกษา… ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริ) หรือสมเด็จป๋า ครั้งทรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมวโรดมทรงดำริก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แผนโบราณขึ้น
ในวัดโพธิ์ได้คัดลอกตำราที่เขียนจารึกไวตามศาลาตำราที่เขียนจารึกไว้ตามศาลาราย เป็นการรวบรวมวิชานวดแผนโบราณเอาไว้เพื่อใช้ในภาคปฏิบัติในการนวดตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นทางศีรษะส่วนจีนและญี่ปุ่นเริ่มนวดจากทางศีรษะลงไปปลายเท้่าสลับกัน
นี้แหละคือวิชาความรู้วิธีการนวดแบบแผนโบราณดั้งเดิมในอดีตมาสู่การสร้างสถานที่นวดแผนโบราณตามแหล่งต่างๆที่กระจ่ายออกไปทั่วประเทศจนถึงต่างประเทศด้วย

ปทิตตา จำปานิล (คุณดาว)
tel. 081-048-9262

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s